Missio, Visio ja Arvot

5-vuotis toimintasuunnitelma Kiekkojaostolta

 

2020-2021         Seura Suomen kartalle

 • Vahva yhtenäinen brändi
 • Määrätietoinen ja johdonmukainen markkinointi ja viestintä
 • Läpinäkyvyys

2021-2022         Valmennuksen kehittäminen ja olosuhteiden parantaminen nykyisestä

 • Taito, ilo ja välittäminen korostuu, välittämistä yli rajojen, normit/säännöt
 • Toiminta avointa ja ulospäinsuuntautuvaa
 • Sateenvarjoseurojen yhteistyöhön satsataan sekä olosuhteita parannetaan
 • Yhteistyö kaupungin, koulujen ja yhteistyöyrityksien kanssa
 • Roolit ja vastuut seurassa, ympäristövastuut

2022-2023         Kestävä kehitys

 • Perinteiden ja brändin arvostus jäsenten tietoisuuteen
 • Terveys- ja hyvinvointi, hyvinvoinnin edistäjä
 • Koulutus, vastuullisuus ja ekologisuus, valmentaja- ja toimihenkilöpolku
 • Drop -out huomioiminen (jälkityö lopettaneille yhteistyössä seuran ja kaupungin kanssa)

2023-2024         Ammattimainen työskentely

 • Yksilöllinen kehittäminen ja harrastuksen ymmärtäminen, pelaajapolku
 • Ikäluokkayhteistyö ja yhteisöllisyys
 • Ylöjärveläisseurojen välinen yhteistyö
 • Henkinen kehittäminen                      

2024-2025         Turvallinen ympäristö ja olosuhteet

 • Jäähallin puitteet ja olosuhteet kuntoon
 • Yhteistyö kaupungin ja seuran välillä
 • Ilmastoajattelu (julkisen liikenteen ja pyöräreittien käyttö mahdollista, kun halli saa lisätilaa, kuivurimahdollisuus)

2025-2026         Kehittyvä ja laadukasta toimintaa tarjoava urheiluseura, jossa tavoitteena uusia harrastajia.